Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 11.9.

14. 9. 2015

11. září 2015

Milí rodiče,

v tomto dopisu přináším stručný přehled toho, jak a s jakými materiály budeme v tomto školním roce pracovat, k tomu tradiční souhrn toho, co jsme dělali ve škole od začátku školního roku a co nás čeká příští týden. Celkově jsem s dětmi zatím velmi spokojená, moc mě potěšily svými prázdninovými deníčky.

 

Co nás čeká v tomto školním roce:

ČESKÝ JAZYK – v českém jazyce budeme pracovat s učebnicí nakladatelství Alter (pro začátek se mi zdá pro děti přehlednější), k dispozici máme i učebnice nakl. Fraus, ty máme uložené ve třídě a občas s nimi budeme pracovat ve škole

- čtení – budeme dále pokračovat v úkolech z publikace Čteme s porozuměním každý den (rozvoj čtenářské gramotnosti)

- nově s úkoly ze souboru Víš, co čteš? zaměřené na čtení s porozuměním

- postupně zavedeme pravidelné čtenářské dílny, kde si budou děti číst a pracovat s vlastními knížkami z domova nebo z knihovny

- kromě toho budeme číst texty z čítanek (ve třídě máme k dispozici několik různých typů – budeme je používat pouze ve škole) a jiných knížek ze školní knihovničky

- ve škole už nebudeme tolik času věnovat hlasitému čtení, základ techniky děti znají, docvičení už bude na domácí přípravě, doporučuji číst s dětmi chviličku denně (i když není čtení za DÚ), využít můžete krátké texty v učebnici ČJ nebo jakékoliv dětské knížky či časopisy s odpovídající velikostí písma (do 25.9. napíšu každému do notýsku krátké hodnocení jeho hlasitého čtení)

- psaní – čeká nás procvičování na vynechaných stránkách písanek z 1. třídy, docvičení méně běžných písmen (f, g, x, w, q) v dalších dílech písanky

MATEMATIKA – v matematice si zavedeme několik nových prostředí (zvířátka dědy Lesoně, oblékání krychle, násobilkové obdélníky)

PRVOUKA – učivo prvouky kompletně zahrnuje publikace K. Vrtiškové Velké putování skřítka Ostružinky, vydané ekocentrem Zvoneček (knížka obsahuje jak pohádky, tak pracovní listy s úkoly, a je doplněná aplikacemi pro interaktivní tabuli)

ANGLIČTINA – budeme dále rozvíjet témata, s kterými jsme začali v 1. třídě, přibudou nová slovíčka a fráze

- v hodinách budeme pracovat s různými pracovními listy, písničkami, krátkými videy, důraz bude opět na správnou výslovnost, schopnost komunikovat, reagovat na pokyny a otázky

 

Co jsme zvládli od 1. září:
V prvním týdnu jsme se hodně zabývali pravidly chování v hodinách i o přestávce, teoreticky to děti zvládají na výbornou J. Prvně jsme si také rozdělili služby (na sešity, na rybičky, na květiny, na tabuli, na Ulitku a na kalendář).

ČESKÝ JAZYK – zopakovali jsme si všechna malá a velká psací písmenka, která jsme se vloni naučili

- v krátkých textech v učebnici jsme počítali věty, vyhledávali věty začínající určitým písmenem a učili se pozorně sledovat a detailně popisovat doprovodné obrázky

- do sešitu jsme psali slova podle počátečních písmen

- v písance jsme opisovali předepsaná slova a věty

- četli jsme první pohádku o Ostružinkovi, řešili úkoly ze Čteme s porozuměním zaměřené na určení hlavní myšlenky textu, a plnili úkoly na porozumění přečteného, pracovali jsme také s poslechem příběhu z knížky Pohádky pro Itamara a Rút (legrační příběh o tom, jak se Itamar poslal poštou, se dětem moc líbil)

MATEMATIKA – na lavice jsme si nalepili nové krokovací pásy a zopakovali si řešení úloh z prostředí autobus, sčítací trojúhelníky, pavučiny

- zahráli jsme si hru na sovu a hledali cesty mezi městy po různobarevnýchbarevných cyklostezkách

PRVOUKA – Ostružinka nás naučil poznávat některé lesní plody (ostružiny, maliny, borůvky, brusinky, vlochyni, rulík a vraní oko), hlavně nás naučil rozeznávat jedlé od jedovatých

ANGLIČTINA – zopakovali jsme si anglické názvy barev, využili při tom na tabuli nakreslené cyklostezky z matematiky

- barvy jsme použili ještě ve spojení se slovesem wear = nosit (who is wearing red?) a upevnili při zpívání písničky If you´re wearing red

TV – postupně se budeme snažit zlepšovat svou vytrvalost, začali jsme během na 4 minuty (vydrželi skoro všichni )

VV – vyzdobili jsme třídu krásnými pestrobarevnými ptáčky, děti pracovaly ve dvojicích nebo samostatně

Co nás čeká příští týden:

ČESKÝ JAZYK – určování počtu vět v textu, počtu slov ve větě (učebnice do str. 13)

- Čteme s porozuměním (hlavní myšlenka)

- povídání o prázdninové četbě – prosím, aby si v úterý všechny děti přinesly jednu knížku, kterou (třeba i s vaší pomocí) četly o prázdninách

- psaní písmenka „h“ a psaní slov a vět (písanka str. 8, 10, 12)

MATEMATIKA – opakování sčítání a odčítání v různých prostředích, prostorová geometrie (krychlové stavby), parkety, měřen výšky a rozpětí paží (učebnice do str. 13)

- poprvé se setkáme se zvířátky dědy Lesoně

PRVOUKA – listnaté stromy

Další informace:

  • Budeme mezi dětmi volit zástupce třídy do školního Ekoparlamentu.
  •  Děkuji všem, kteří již uhradili třídní fond a přinesli nám papírové kapesníčky. Na doplacení třídního fondu je čas do konce září.

Markéta Pézlová