Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 21.3.

21. 3. 2016

21. března 2016

Milí rodiče,

celý týden jsme pracovali ve skupinách, do kterých se děti rozdělily samy. Cílem bylo mimo jiné zlepšit dovednosti vzájemně spolupracovat.  Ve čtvrtek ráno jsme společně pojmenovali, jak se dobrý člen skupiny chová, a po každé hodině děti pomocí bodů hodnotily sebe i ostatní členy své skupiny, jak se jim spolupráce dařila. Ve většině případů bylo hodnocení hodně objektivní. Nejlepší spolupracovníci z každé skupinky pak byli v pátek vyhodnoceni a dostali malou odměnu. Výjimkou byla jedna čistě klučičí skupina, kde se všichni předem dohodli, že si budou dávat navzájem plný počet bodů, přestože jejich spolupráce viditelně (i slyšitelně ) nebyla ideální a hladce probíhající. Tam nebyl oceněn nikdo.

 

Co jsme zvládli tento týden:
ČESKÝ JAZYK – zabývali jsme se významem slov, rozlišovali slova významem nadřazená, podřazená a souřadná

- průběžně procvičujeme psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní ú/ů

- opět jsme trénovali rychlou orientaci a vyhledávání v abecedním seznamu

- psaní vlastních jmen jsme trénovali při hře Země, město…

- četli jsme společně další část z knížky Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku, z ilustrace jsme zjišťovali, jak chybějící písmena dokážou změnit vývěsní štíty obchodů (Dům _otravi_ = Dům potravin, K__noty a špe_ky = Klenoty a šperky…), seznámili jsme se s abecedou z kočičího slabikáře (A je stan anebo stříška, B dvě vypasená bříška…), ve skupinách si pak děti vybraly jednu z říkanek z knížky a nacvičily si krátká hudební vystoupení

MATEMATIKA – ve skupinách děti rychle rozluštily násobilkové obdélníky

- provedli jsme pravidelné měsíční přeměření výšky – a vážně rostou

- ve skupinách děti vyřešily autobus

- z parket jsme skládali různé obdélníky

- v pátek jsme řešili úlohy mezinárodní matematické soutěže Klokan – byly hodně zapeklité

ANGLIČTINA – užili jsme si divadelní představení o Jackie a obrovi, děti se snažily spolu s Jackie dorozumět s hodným obrem „obroangličtinou“ a zachránit ji před zlým obrem, naučily se také novou písničku We will have a fishy; děti byly hodně aktivní, přirozeně reagovaly na anglické pokyny, zpívaly …

PRVOUKA – zaseli jsme osení a sledujeme, jak roste

- stihli jsme si ještě připomenout mláďata domácích a hospodářských zvířat (ale pořád se to plete - ke komu patří to jehně? )

VV a PČ – dokončili jsme kohoutky z polystyrenových vajec

- do opravdových skořápek jsme nalili roztavený vosk a vyrobili velikonoční svíčičky (Adam svou kupou vyfouknutých vajec zachránil všechny, co je v pátek zapomněli )

 

Co nás čeká příští týden a po Velikonocích:

ČESKÝ JAZYK – nic nového, jen procvičování pravopisu, abecedy, slov nadřazených a podřazených

MATEMATIKA – více budeme procvičovat sčítání a odčítání; geometrie – z jeviště odvodíme střih pro pokojíček (učebnice do str. 27)

PRVOUKA – Velikonoce a jarní květiny

ANGLIČTINA – části těla, hra Monster maker

 

Další informace:

22.3. odpoledne – velikonoční jarmark – zveme vás k nákupu originálních jarních dekorací, začátek v 15:00

- děti budou prodávat v malých skupinkách podle časů, které si vybraly (zapsaly si ho do sešitu se sovou, abyste ho mohli potvrdit)

23.3. dopoledne – vynášení Morany k přívozu (od školy půjdeme společně s ostatními třídami poslední vyučovací hodinu, vrátíme se mezi 11:45 a 12:00)

1.4. Noc s Andersenem

 

Přeji hezký velikonoční týden

Markéta Pézlová