Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 9.10.

12. 10. 2015

9. října 2015

Milí rodiče,

v závěru týdne jsme pracovali ve skupinách, učíme se tak si práci rozdělit, spolupracovat na společném řešení, domlouvat se ...

 

Co jsme zvládli tento týden:
ČESKÝ JAZYK – určujeme druhy vět (někomu dělá ještě potíže zapamatovat si a používat pojmy „oznamovací, rozkazovací, tázací…“), různé druhy vět také tvoříme a měníme (z oznamovací na tázací apod.), dbáme na čtení se správnou intonací vět tázacích, rozkazovacích a oznamovacích

psaní –  načali jsme další díl písanky (děti z ní měly překvapivě velikou radost), krásně se nám dařilo „H“

čtení – četli jsme příběh o Ostružinkovi (Ztracená labuť), naučný text o netopýrech (Čteme s porozuměním každý den), při čtenářské dílně jsme pracovali s pojmy spisovatel, ilustrátor a fotograf

MATEMATIKA – ve skupinách jsme rozdělovali na stejně velké díly (peníze a lentilky), samostatně děti rozdělovaly papír na čtvrtiny (společně jsme našli několik různých řešení), rozdělovali jsme také zvířátka dědy Lesoně na stejně silná družstva

- počítali jsme hlavy a křídla holubů a nenápadně se tak předpřipravili na násobení dvěma

- prošli jsme výstaviště, poprvé už převedené jen do číselné podoby, a prvně jsme zvládli výstaviště dvoupatrové

- hledali jsme více řešení u sčítacích trojúhelníků na str. 20 (Káťa použila správně  i záporná čísla)

PRVOUKA – dokončili jsme několik zbylých pracovních listů k potravním řetězcům

- ve skupinách děti vyluštily křížovku a zjistily, že dalším tématem budou ptáci stálí a stěhovaví

ANGLIČTINA – sledovali jsme krátké video o Stevovi a Meggie, jak hráli hru What´s the time Mr. Wolf?, vyvodili jsme, jaká má hra pravidla a zahráli si také, dobře tedy zvládáme otázku What´s the time?

 

Co nás čeká příští týden:

ČESKÝ JAZYK – učebnice do str. 24 (druhy vět, diktát vět str. 22)

MATEMATIKA – sčítání a odčítání do 27 (učebnice do str. 23)

ANGLIČTINA – hodiny, ještě se vrátíme k písničce Hickory, Dickory, Dock

PRVOUKA – ptáci stálí a stěhovaví

 

Další informace:

  • byl vyhlášen tradiční podzimní sběr kaštanů a žaludů – zvážené plody se nechávají na schodišti nad jídelnou, mně pak děti odevzdají pouze lísteček se jménem a počtem kg (odměny čekají na nejlepší jednotlivce i nejlepší třídy)
  • dále je škola zapojena do soutěže Recyklohraní, kde sbíráme body za odevzdané použité baterie a drobný elektroodpad (drobný = vejde se do červené popelnice ve vestibulu, např. fény, rychlovarné konvice apod.), ve vchodu do školy je možné odevzdávat také prázdné náplně do tiskáren a tonery; získané body pak škola promění na různé odměny (letos jsme pořídili fotbalové míče a hry do nově vzniklého oddělení školní družiny)
  • kdo z rodičů by rád více proniknul do tajů matematiky podle profesora Hejného, může se zaregistrovat do elektronického kurzu na stránkách http://www.h-mat.cz/pro-rodice (dozvíte se o základních principech výuky, prostřednictvích krátkých videoukázek poznáte jednotlivá matematická prostředí a najdete zde i rady pro rodiče) – vřele doporučuji, nemusíte se bát, nikdo vás nebude zkoušet a nedostanete ani žádný domácí úkol J
  • pro domácí procvičování matematiky můžete s dětmi využít i tyto stránky: http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php
  • ve škole se objevily vši, pravidelně kontrolujte dětem vlasy

Markéta Pézlová